Richtlijnen

Team zorgprofessionals

Criteria voor opname op de Zorg4Nieuwegein-website

Zorg4Nieuwegein is hét digitale startpunt voor inwoners van Nieuwegein in hun zoektocht binnen zorg en welzijn.

Onderstaande richtlijnen gelden voor iedere persoon of organisatie die opgenomen wenst te worden binnen Zorg4Nieuwegein:

  • Als voor de beroepsuitoefening een registratie verplicht is dient de aanbieder in het betreffende register ingeschreven te staan. (BIG-registratie of AGB-code)
  • Als voor de beroepsuitoefening een kwaliteitsregister beschikbaar is dient de aanbieder in het betreffende register opgenomen te zijn.
    (SKJ-registratie of registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici)
  • De aanbieder is direct werkzaam voor de inwoners van de gemeente Nieuwegein.
  • Aanbieder is werkzaam binnen het sociaal domein of ten bate van de publieke gezondheid.
  • De aanbieder hanteert een schriftelijk vastgelegde klachtenregeling.
  • De aanbieder is laagdrempelig benaderbaar voor burgers en contactinformatie is eenvoudig beschikbaar.
  • De aanbieder verklaart dat de ingediende gegevens te allen tijde correct en volledig zijn en aanvaardt hiervoor de verantwoordelijkheid.
  • Aanbieder werkt actief mee aan de halfjaarlijkse geautomatiseerde controles om gegevens correct en volledig te houden.

In gevallen waarin bovenstaande richtlijnen geen uitsluitsel geven besluit Zorg4Nieuwegein over het wel of niet opnemen van de gegevens. Over een genomen besluit betreffende opname kan niet worden gecorrespondeerd.

Indien getoonde aanbieders niet, of niet meer voldoen aan bovenstaande richtlijnen behoudt Zorg4Nieuwegein zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving en opgaaf van redenen gegevens te verwijderen.